Cultuurtechniek

Cultuurtechniek

Specialist in cultuurtechniek, dat is Veluwenkamp ten voeten uit. Als specialist in advies, uitvoering en materieelverhuur geven wij op kostenefficiënte wijze uitvoering aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en bos- en waterbouw. Daarbij kunt u denken aan het herinrichten van grootschalige natuurgebieden, realiseren van grondverzet en uitbaggeren van vijvers en watergangen. Ook voor het maaien, watergangenonderhoud, beschoeiingswerkzaamheden en het uitvoeren van onderhoud aan waterbouwkundige objecten bent u bij ons aan het goede adres.

 

Voor wat betreft het onderhoud en beheer van de buitenruimte kunt u denken aan: planten, rooien, dunnen en kappen van bos, bomen en heesters, stobben frezen, bos klepelen. Ook doen wij het onderhoud van bomen langs straten en lanen met behulp van hoogwerkers en het machinaal knippen van heesters en hagen. In cultuurtechniek treedt Veluwenkamp zowel op als hoofd- als onderaannemer.