Infratechniek

Infratechniek

In infratechniek werken wij uitsluitend als gespecialiseerd onderaannemer en ketenpartner voor de kleine, middelgrote en grote civiele en GWW ondernemingen in geheel Nederland. Onze dienstverlening richt zich op aanneming van werk en verhuur van bemand materieel.

Veluwenkamp beschikt over een organisatie welke gespiegeld is aan die van de civiele en GWW aannemingsbedrijven. Door de inzet van een uitvoerder, calculator, werkvoorbereider en een projectmanager op uw projecten wordt u bij het uitbesteden van werk in onderaanneming aan Veluwenkamp maximaal ontzorgd. Infra werkzaamheden waarbij wij hoofdaannemers in geheel Nederland mee kunnen ontzorgen zijn onder andere:

  • kabel- en leidingwerkzaamheden
  • rioleringswerkzaamheden
  • kleinschalige betonwerkzaamheden
  • kleinschalige verhardingswerkzaamheden
  • grondwerkzaamheden

 

Wij zijn bereid om financiële, contractuele en technische risico’s back to back over te nemen. Daarmee weten hoofdaannemers exact waar zij aan toe zijn. En zijn wij voor hen een goede partner om op te bouwen en te vertrouwen.