MVO

MVO

Ondernemen met aandacht voor het milieu en waar sociaal ethische normen en winst met elkaar in balans zijn; dat is waar Veluwenkamp al ruim 45 jaar voor staat. Veluwenkamp ziet de noodzaak en voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat betekent dat wij rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Dat doen wij bijvoorbeeld door energie te besparen waar mogelijk, medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en zoveel mogelijk duurzaam in te kopen. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, houden dus rekening met de maatschappelijke effecten van hun activiteiten. Dat geldt voor alle bedrijfsprocessen. Daarom is MVO geen project, maar een integrale visie op de kernactiviteiten van een bedrijf

Sociaal ondernemen

Sociale betrokkenheid met de omgeving is voor Veluwenkamp net zo belangrijk als de zorg voor het milieu. Veluwenkamp biedt daarom werkgelegenheid aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Daarnaast wordt er bewust gekozen voor samenwerking met bedrijven met een PSO-erkenning of SW-bedrijven, door middel van inkoop en/of het uitbesteden van werk. Ook blijft er gezocht worden naar initiatieven en mogelijkheden om ons sociale beleid toe te kunnen passen en betrokken te zijn op de omgeving.

Duurzaamheid en CO2

De CO2-Prestatieladder is het instrument bij uitstek dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Veluwenkamp vindt dat de CO2-prestatieladder en de uitgangspunten uitstekend passen bij haar visie op duurzaamheid en ziet dit instrument als verbreding op het geformuleerde duurzaamheids- en milieubeleid. Veluwenkamp is in september 2015 gecertificeerd op het hoogste niveau 5 van versie 2.2 van de CO2-prestatieladder.

Duurzaamheidsinitiatieven

Veluwenkamp participeert in diverse duurzaamheidsinitiatieven zoals ‘Sturen op CO2‘ , het landelijk initiatief van Cumlela Nederland en het MVO convenant ‘Noordwest Veluwe verduurzaamt’. Voor meer informatie over CO2 initiatieven kijkt u hier.